Přeskočit na navigaci
Technoplast Bohemia s.r.o.Technoplast Bohemia s.r.o.

Zasklení

Izolační dvojskla

Izolační skla jsou konstruována jako dvojsklo, tzn. ze dvou tabulí skla, jejichž vzdálenost vymezuje dutý distanční hliníkový resp. nerezový rámeček plněný vysoušecím prostředkem. Jednotlivá skla v dvojsklech se volí v tlouštkách vyhovujících funkčním a mechanickým nárokům. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem nebo obdobnými materiály. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněm trvale pružným, vulkanickým tmelem.

Podle vlastností a funkcí lze zasklení rozdělit do několika typů:

Termoizolační dvojskla

Úspora energie je dnes důležitější než kdy jindy. Toho si žádá problematika životního prostředí vedle čistého snižování nákladů na vytápění. Tepelně izolační sklo vyhovuje oběma aspektům. Vysoce účinnou vrstvou nanesenou na sklo v kombinaci se speciální výplní plynem se únik tepla výrazně snižuje.

 

Protisluneční izolační dvojskla

Se vzrůstající plochou skleněné výplně stoupá přehřívání interiéru vlivem slunečního záření. Nahradí-li se vnější čirá tabule sklem s absorpční či reflexní charakteristikou, odbourají se nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti.
 

Bezpečnostní dvojskla

Jsou účinnou ochranu před vloupáním a nebezpečím poranění v oblasti bydlení a práce. V provedení jako vrstvené bezpečnostní sklo zůstává i po pokusu o vloupání sklo v rámu a nevznikne žádný otvor pro vniknutí dovnitř.

 

Protihluková dvojskla

Hluk představuje nepřeslechnutelný problém naší doby. Zejména ve velkoměstech a městských aglomeracích už není na blahodárný klid ani pomyšlení. Psychické a fyzické poruchy mohou být často důsledkem neúnosné hladiny hluku. Použitím protihlukového skla je možné tomuto problému čelit.